پیچیده کره جنوبی کره شمالی عکس خبری

پیچیده: کره جنوبی کره شمالی عکس خبری

گت بلاگز اخبار اجتماعی درخواستی جهت معاینه جسمانی دانش آموزان نداشتیم / رئیس شرکت پزشکی قانونی کشور

شجاعی گفت: متهم تجاوز به دانش آموزان در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت معاینات روانشناسی به پزشکی قانونی معرفی شده است است.

درخواستی جهت معاینه جسمانی دانش آموزان نداشتیم / رئیس شرکت پزشکی قانونی کشور

رئیس شرکت پزشکی قانونی کشور: درخواستی جهت معاینه جسمانی دانش آموزان نداشتیم

عبارات مهم : ایران

شجاعی گفت: متهم تجاوز به دانش آموزان در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت معاینات روانشناسی به پزشکی قانونی معرفی شده است است.

احمد شجاعی مدیر شرکت پزشکی قانونی کشور در گفتگو با گروه تحریریه سایت، در رابطه با آخرین اوضاع پرونده تجاوز به دانش آموزان پسر مدرسه ای در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار کرد: از مجموع ۸ دانش آموزی که گفته می شود به آن ها تجاوز شده است هست، ۶ نفر به پزشکی قانونی مراجعه کرده اند.

درخواستی جهت معاینه جسمانی دانش آموزان نداشتیم / رئیس شرکت پزشکی قانونی کشور

وی افزود: درخواستی جهت معاینه جسمی دانش آموزان داده نشده است و فقط درخواست معاینه معنوی و روانی در گواهی پزشکی قانونی اعلام شده است است.

رئیس شرکت پزشکی قانونی کشور گفت: متهم این پرونده نیز جهت معاینات روانشناسی به پزشکی قانونی معرفی شده است است.

شجاعی گفت: متهم تجاوز به دانش آموزان در غرب پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت معاینات روانشناسی به پزشکی قانونی معرفی شده است است.

واژه های کلیدی: ایران | معرفی | پزشکی | پرونده | قانونی | روانشناسی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz